Certified Professionals

Certified Professionals

GIAC Certified Intrusion Analyst

Individuals responsible for network and host monitoring, traffic analysis, and intrusion detection

Showing Last 50 GCIA Professionals
Analyst # Name First Certified Expiration Cert
10635 Garrett, Charles May 22, 2015 May 31, 2019 GCIA
10633 Garrett, Brooks May 21, 2015 May 31, 2019 GCIA
10634 Glomski, Thomas May 21, 2015 May 31, 2019 GCIA
10631 Norton, Ian May 20, 2015 May 31, 2019 GCIA
10632 Kelley, Kathleen May 20, 2015 May 31, 2019 GCIA
10630 George, Merilee May 19, 2015 May 31, 2019 GCIA
10626 Ramirez, Alexandro May 18, 2015 May 31, 2019 GCIA
10627 Lutz, Joshua May 18, 2015 May 31, 2019 GCIA
10628 Sheppard, Ryan May 18, 2015 May 31, 2019 GCIA
10629 Burr, Justin May 18, 2015 May 31, 2019 GCIA
10625 Francess, Michael May 17, 2015 May 31, 2019 GCIA
10624 Denopol, Louwil Alvin May 16, 2015 May 31, 2019 GCIA
10623 Thompson, James May 15, 2015 May 31, 2019 GCIA
10620 Brown, J.J. May 14, 2015 May 31, 2019 GCIA
10621 Johnstone, Sean May 14, 2015 May 31, 2019 GCIA
10622 Silas, Eugene May 14, 2015 May 31, 2019 GCIA
10618 Frangov, Nikolay May 13, 2015 May 31, 2019 GCIA
10619 Clayton, Kevin May 13, 2015 May 31, 2019 GCIA
10615 Daugherty, Dale May 12, 2015 May 31, 2019 GCIA
10616 Reyes, James May 12, 2015 May 31, 2019 GCIA
10617 Frantz, Joseph May 12, 2015 May 31, 2019 GCIA
10613 Assalif, Fitsum May 08, 2015 May 31, 2019 GCIA
10614 Fillar, Jeffrey May 08, 2015 May 31, 2019 GCIA
10610 Ferguson, Scott May 07, 2015 May 31, 2019 GCIA
10611 Barnes, Nicholas May 07, 2015 May 31, 2019 GCIA
10612 Hofer, Aaron May 07, 2015 May 31, 2019 GCIA
10605 P., Siva May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
10606 Frank, Jason May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
10607 Petrov, Jan May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
10608 Good, Michael May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
10609 Berns, Zachary May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
10604 Aljohani, Khalid May 03, 2015 May 31, 2019 GCIA
10602 Joseph, Paul May 02, 2015 May 31, 2019 GCIA
10603 Cordero, Alvaro May 02, 2015 May 31, 2019 GCIA
10599 Leff, Julian May 01, 2015 May 31, 2019 GCIA
10600 Ponzetti, Joseph May 01, 2015 May 31, 2019 GCIA
10601 Dziendziel, Jason May 01, 2015 May 31, 2019 GCIA
10597 Gonthier, Mitch Apr 30, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10598 Amorosini, Eduardo Apr 30, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10596 Dunnahoe, John Edward Apr 29, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10593 Pamidipati, Raviteja Apr 28, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10594 Humphrey, Timo Apr 28, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10595 Farber, Daniel Apr 28, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10591 TerBush, John Apr 27, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10592 Ranieri, Joseph Apr 27, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10590 Pittiglio, James Apr 26, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10588 Workman, Joseph Apr 25, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10589 Corrigan, Tom Apr 25, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10571 Donnelly, Joshua Apr 24, 2015 Apr 30, 2019 GCIA
10572 Creekmore, Jonathan Apr 24, 2015 Apr 30, 2019 GCIA