Certified Professionals

Certified Professionals

GIAC Certified Intrusion Analyst

Individuals responsible for network and host monitoring, traffic analysis, and intrusion detection

Showing Last 50 GCIA Professionals
Analyst # Name First Certified Expiration Cert
11512 Hoelzle, Darren Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11511 Gamble, Matthew Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11510 Braun, Zachary Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11509 McGinnigle, Mark Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11508 Wilson, Christopher Aug 26, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11507 Higginson, Paul Aug 26, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11506 Hayashi, Shuhei Aug 26, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11505 Standish, John Aug 24, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11504 Warrender, Christian Aug 24, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11503 Perkins, Christopher Aug 23, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11502 Schaefer, Ronny Aug 23, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11501 Speece, Fred Aug 22, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11500 Porter, Daniel Aug 22, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11499 Bhakuni, Lalit Singh Aug 22, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11498 Alshamrani, Fahad Aug 22, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11497 Ando, Miho Aug 21, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11496 Nguyen, William Aug 20, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11495 Hopperton, Tyler Aug 20, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11494 Cho, Brandon Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11493 Wagner, Paul Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11492 Savickas, Ian Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11491 Lewis, Herman Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11490 Kayongo, James Eric Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11489 Heath, Bradley Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11488 Hoenke, Shane Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11487 Gabriel, Scaunas Aug 19, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11486 Forrester, Brad Aug 18, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11485 Ulrich, Adam Aug 18, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11484 Wirth, Travis Aug 18, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11483 Langham, Kristopher Aug 18, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11482 Pai, Akshay Aug 17, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11481 Duffy, Christopher Aug 16, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11480 Lalas, Efthymios Aug 16, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11478 Kristensen, Thomas Ljungberg Aug 16, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11477 Ivey, Lamont Aug 15, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11476 Vaghela, Vipulsinh Aug 15, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11475 Lippert, Abraham Aug 15, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11474 Gallego, Carlos Aug 15, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11473 Yagyu, Tomihiro Aug 14, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11472 Martin, Timothy Aug 12, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11471 Colvin, Kenneth Aug 12, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11470 Vecchini, Carlo Aug 12, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11469 Al-Sayed, Sami Knudsen Aug 12, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11468 Blokker, Jaco Aug 12, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11467 Zeiss, Daniel Aug 09, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11466 Einarsson, Markus Aug 09, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11465 Longden, Jake Aug 09, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11464 Morales, Ricky Aug 06, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11463 Malvitz, Christopher Aug 05, 2016 Aug 31, 2020 GCIA
11462 Dugger, Carlos Aug 05, 2016 Aug 31, 2020 GCIA