Certified Professionals: GCIH

Certified Professionals:

GIAC Certified Incident Handler

10 of 14,538 GCIH Professionals
Analyst * Name First Certified Expiration
21975 Xavier, Donald E. Feb 15, 2013 Feb 28, 2017
28185 Xia, Wendy Sep 21, 2016 Sep 30, 2020
21944 Xiao, Mengqiu Feb 08, 2013 Feb 28, 2017
942 Xie, Chunyan Sep 21, 2005 Sep 30, 2009
23917 Xin Yi Celia, Ooi Jul 07, 2014 Jul 31, 2018
10319 Xiong, Kai Yu (Kevin) Nov 14, 2008 Nov 30, 2016
23167 Xu, Ji Tao Dec 18, 2013 Dec 31, 2017
2081 Xu, Ke Nov 26, 2006 Nov 30, 2014
6271 Xu, Kevin Sep 29, 2007 Sep 30, 2019
21778 Xu, Qing Dec 11, 2012 Dec 31, 2016