Certified Professionals

Certified Professionals

Global Industrial Cyber Security Professional

This certification will be leveraged across industries to ensure a minimum set of knowledge and capabilities that IT, Engineer, and Security professionals should know if they are in a role that could impact the cyber security of an ICS environment.

Showing Last 50 GICSP Professionals
Analyst # Name First Certified Expiration Cert
971 Johnson, DeShawn Jun 25, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
970 Ricci, Daniel Jun 24, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
969 Anderson, Robert Jun 24, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
968 Kubiak, Wojciech Jun 24, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
967 Gomes, Oswaldo Jun 23, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
966 Anderson, Norman Jun 21, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
965 Brich, Jannik Ebbe Jun 21, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
964 Reilly, Joe Jun 17, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
963 Smeatham, David Jun 17, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
962 Schembri, Gordon Jun 17, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
961 Bowell, Nicholas Mark Jun 17, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
960 Howarth, Dave Jun 17, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
959 de Groot, Patrick Jun 17, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
958 Fallan, Andrew Jun 16, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
957 Diarra, Koke Jun 16, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
956 Addison, Darrin Jun 15, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
955 White, Shane Jun 15, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
954 Newman, Ryan Jun 14, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
953 Karchefsky, Solomon Jun 13, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
952 Beavers, Randall Jun 10, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
951 Burton, Michael Jun 10, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
950 Guz, Stephen Jun 09, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
949 Ward, Russ Jun 07, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
948 Tindill, Donovan Jun 07, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
947 Santos, Rebecca Jun 06, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
946 Hennessey, Matthew Jun 04, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
945 Bedford, Virginia Jun 03, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
944 Botten, Michael Jun 03, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
943 Bruz, Mieczyslaw Jun 03, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
942 Malik, Krzysztof Jun 03, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
941 Hitt, Andrew Jun 03, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
940 Frost, Timothy Jun 02, 2016 Jun 30, 2020 GICSP
939 Mills, Stephen Joseph May 31, 2016 May 31, 2020 GICSP
938 Youssef, Mohamed May 31, 2016 May 31, 2020 GICSP
937 Valkama, Robert May 26, 2016 May 31, 2020 GICSP
936 AL Shamsi, Abrar May 26, 2016 May 31, 2020 GICSP
935 Cress, Daniel May 25, 2016 May 31, 2020 GICSP
934 Sette, Nicole May 25, 2016 May 31, 2020 GICSP
933 Wade, Joshua May 24, 2016 May 31, 2020 GICSP
932 Rodriguez, Abner May 24, 2016 May 31, 2020 GICSP
931 Elmer, Scott May 23, 2016 May 31, 2020 GICSP
930 Radhi, Salman Jassim Hussain Salman May 21, 2016 May 31, 2020 GICSP
929 Chua, Mark May 20, 2016 May 31, 2020 GICSP
928 Anderson, Tiffany May 20, 2016 May 31, 2020 GICSP
927 Proctor, Brian May 20, 2016 May 31, 2020 GICSP
926 Trevino, Steven May 19, 2016 May 31, 2020 GICSP
925 Stepenosky, Nicholas May 19, 2016 May 31, 2020 GICSP
924 Lewis, Richard May 19, 2016 May 31, 2020 GICSP
923 Callahan, Christopher May 17, 2016 May 31, 2020 GICSP
922 Jafri, Rehan May 17, 2016 May 31, 2020 GICSP