Certified Professionals

Certified Professionals

GIAC Reverse Engineering Malware

System and Network Administrators, Auditors, Security Consultants, and Security Managers responsible for protecting the organization from malicious code

Showing Last 50 GREM Professionals
Analyst # Name First Certified Expiration Cert
4128 Khunchala, Pisut Nov 26, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4129 Stevens, Rock Nov 26, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4132 Galante, Mandy Nov 26, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4127 Pittman, Montez Nov 25, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4125 Kennedy, Dougal Nov 23, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4126 Nachin, Nipon Nov 23, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4124 Ishikawa, Jun Nov 22, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4121 Johnson, Josh Nov 21, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4122 Kelleher, Joseph Nov 21, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4123 Ryan, Michael Nov 21, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4120 Don, Chris Nov 19, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4119 Dickinson, Derek Nov 16, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4117 Giesbrecht, Shelly Nov 14, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4118 Jones, Rob Nov 14, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4116 Farmer, Alexander Nov 10, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4115 Hasbini, Mohamad Amin Nov 09, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4114 Zimmerman, Stefan Nov 08, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4109 Vos, Marnick Nov 07, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4110 Richie, Michael Nov 07, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4111 White, Jeff Nov 07, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4112 Jobes, David Nov 07, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4113 Molina, Andres Nov 07, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4107 Jeganathan, Madhan Babu Nov 06, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4108 Dickson, Martin Nov 06, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4104 Hennick, Michael Nov 05, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4105 Barbosa, Laios Nov 05, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4106 Bartosch, Nicholas Nov 05, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4102 Wiederkehr, Christoph Nov 04, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4103 Raymond, David Nov 04, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4101 Bouillon, Emmanuel Nov 03, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4100 Honea, Matthew Nov 01, 2014 Nov 30, 2018 GREM
4098 LaMason, Stephen Oct 31, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4099 Guilbert, Florian Oct 31, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4097 Bernal Michelena, David Eduardo Oct 30, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4096 Ihme, Kenneth Oct 29, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4093 McGhee, Shawn Oct 28, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4094 Robbins, Troy Oct 28, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4095 Lassalle, Dave Oct 28, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4091 Cui, Tianqiang Oct 26, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4092 Westfall, Matt Oct 26, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4089 Gillet, Simon Oct 24, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4090 Christensen, Chad Oct 24, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4087 Crandall, Daniel Oct 23, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4088 McCredie, Matthew Oct 23, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4086 Ajokubi, Ify Oct 22, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4085 Panichprecha, Sorot Oct 20, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4084 Marcinko, Christopher J. Oct 17, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4081 Moerles, Max Oct 16, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4082 Reaves, Jason Oct 16, 2014 Oct 31, 2018 GREM
4083 Black, Brody Oct 16, 2014 Oct 31, 2018 GREM