Certified Professionals: Latest

Certified Professionals:

Showing last 50 professionals

Analyst # Last Name First Name First Certified Expiration Cert
4865 Alexander Robert Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GREM
12066 Alonso Samuel Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCFA
5631 Asante Gary Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GWAPT
28056 Bockaert Simon Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
28058 Bolduc Matt Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
549 Bragg John Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCCC
39346 Brissey Rod Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GSEC
10653 Ding Tongzu Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
2232 Dorsey Corey Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCED
934 Doyle Rick Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GXPN
10649 Elling Thomas Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
477 Eyckmans Marc Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GMON
39345 Finn David Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GSEC
2976 Fix Nichole Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GISF
10650 Foltz Anton Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
10655 Fudge Andrew Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
10648 Horton Evan Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
2233 James Yu Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCED
12067 Jones Michael Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCFA
28054 Katsoulis Alex Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
39344 Koh Jason Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GSEC
28055 Koh May Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
3079 Kuok Siong Tan Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCFE
10651 Mendoza Victor Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
701 Mnacakanjan Sergiusz Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GNFA
28060 Moore Ian Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
2975 Nelson Robert Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GISF
28051 Neville Ryan Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
28061 Owen Daniel Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
10654 Paster Matthew Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
10652 Poikayil Benson Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
5630 Rainier Aaron Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GWAPT
28053 Rapsey Indianna Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
12065 Seret Frank Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCFA
28059 Shuhart Jordan Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
28057 Simons Jean-Francois Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
933 Steele Jacob Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GXPN
12068 Traver Kurt Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCFA
935 Wadner Kiel Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GXPN
28052 Walker Damian Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
1029 Weinstein Julie Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GICSP
936 Winkelman Kevin Aug 30, 2016 Aug 31, 2020 GXPN
28050 Adams Mike Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCIH
12062 Arnett Blake H. Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCFA
12051 Baez Jahziel A. Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCFA
39340 Baker Gabriel Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GSEC
3072 Barthes Xavier Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GCFE
10639 Bauman Jeffrey Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GPEN
39343 Beausang Christopher Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GSEC
39339 Bingham Chris Aug 29, 2016 Aug 31, 2020 GSEC