Certified Professionals: Latest

Certified Professionals:

Showing last 50 professionals

Analyst # Last Name First Name First Certified Expiration Cert
201 Animas Perez Bismarck M. May 05, 2015 May 31, 2019 GNFA
36830 Bukair Nabil May 05, 2015 May 31, 2019 GSEC
4916 Chirravuri Viswanath Srinivasan May 05, 2015 May 31, 2019 GWAPT
36833 Daswani Daswani Deepak May 05, 2015 May 31, 2019 GSEC
9509 Davis Charles May 05, 2015 May 31, 2019 GPEN
200 Denker Brandon May 05, 2015 May 31, 2019 GNFA
9508 Escudero Ferdie May 05, 2015 May 31, 2019 GPEN
199 Hajjar Alain May 05, 2015 May 31, 2019 GNFA
2218 Jans Stijn May 05, 2015 May 31, 2019 GCFE
2219 Kwok Sherman May 05, 2015 May 31, 2019 GCFE
36831 Lazovic Petar May 05, 2015 May 31, 2019 GSEC
480 Lycops Frank May 05, 2015 May 31, 2019 GICSP
605 Notin Clement May 05, 2015 May 31, 2019 GXPN
36832 Rodriguez Fernandez Antonio May 05, 2015 May 31, 2019 GSEC
4027 Rose James May 05, 2015 May 31, 2019 GPPA
9507 Wille Erik May 05, 2015 May 31, 2019 GPEN
9504 Amizic Bruno May 04, 2015 May 31, 2019 GPEN
10966 Ball Beth May 04, 2015 May 31, 2019 GCFA
10609 Berns Zachary May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
434 Bortle Kathy May 04, 2015 May 31, 2019 GMOB
25361 Celant Carlo May 04, 2015 May 31, 2019 GCIH
2217 Chuong Brian May 04, 2015 May 31, 2019 GCFE
2294 Dyott Jennifer May 04, 2015 May 31, 2019 GISF
603 Farrington Dean May 04, 2015 May 31, 2019 GXPN
10606 Frank Jason May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
10608 Good Michael May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
36827 Hawkins Ray May 04, 2015 May 31, 2019 GSEC
25362 Mohammed Joseph May 04, 2015 May 31, 2019 GCIH
9503 Norman Philip May 04, 2015 May 31, 2019 GPEN
9505 O'Dowd Dennis May 04, 2015 May 31, 2019 GPEN
602 Ohayon Julien May 04, 2015 May 31, 2019 GXPN
604 Omura Fred May 04, 2015 May 31, 2019 GXPN
4282 Ot Rejeesh May 04, 2015 May 31, 2019 GREM
10605 P. Siva May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
10607 Petrov Jan May 04, 2015 May 31, 2019 GCIA
4914 Rossi Brian May 04, 2015 May 31, 2019 GWAPT
4281 Saraf Utsav May 04, 2015 May 31, 2019 GREM
10965 Segarceanu Adrian Valentin May 04, 2015 May 31, 2019 GCFA
8689 Slater Bret May 04, 2015 May 31, 2019 GSLC
197 Smaha Mikal May 04, 2015 May 31, 2019 GNFA
2295 Storm Kyle May 04, 2015 May 31, 2019 GISF
4915 Thew Steven May 04, 2015 May 31, 2019 GWAPT
36829 Vaveris Matthew May 04, 2015 May 31, 2019 GSEC
36828 Walker Sam May 04, 2015 May 31, 2019 GSEC
198 Warischalk Joseph May 04, 2015 May 31, 2019 GNFA
10604 Aljohani Khalid May 03, 2015 May 31, 2019 GCIA
36826 Alosayl Abdullah May 03, 2015 May 31, 2019 GSEC
9502 Craciun Constantin May 03, 2015 May 31, 2019 GPEN
4280 Llewelyn Allison May 03, 2015 May 31, 2019 GREM
10964 Yokosuka Kenichi May 03, 2015 May 31, 2019 GCFA