Certified Professionals: Latest

Certified Professionals:

Showing last 50 professionals

Analyst # Last Name First Name First Certified Expiration Cert
27469 Black Edd May 24, 2016 May 31, 2020 GCIH
449 Brennen Jerod May 24, 2016 May 31, 2020 GWEB
11315 Cox Charles May 24, 2016 May 31, 2020 GCIA
588 Francois Peter May 24, 2016 May 31, 2020 GNFA
50 Green Ryan May 24, 2016 May 31, 2020 GPYC
311 Guliford Kevin May 24, 2016 May 31, 2020 GMON
27467 Iordache Octavian May 24, 2016 May 31, 2020 GCIH
10367 Kohler Gael May 24, 2016 May 31, 2020 GPEN
9011 Livingston William May 24, 2016 May 31, 2020 GSLC
2913 Mertens Xavier May 24, 2016 May 31, 2020 GCFE
27468 Mora Lilian May 24, 2016 May 31, 2020 GCIH
38773 Murray Aaron May 24, 2016 May 31, 2020 GSEC
5493 Neely Lee May 24, 2016 May 31, 2020 GWAPT
11314 Pierce Scott May 24, 2016 May 31, 2020 GCIA
27470 Rathbone Victoria A. May 24, 2016 May 31, 2020 GCIH
10368 Rossell Daniel May 24, 2016 May 31, 2020 GPEN
2915 Sallee Matthew May 24, 2016 May 31, 2020 GCFE
51 Schinder Adam May 24, 2016 May 31, 2020 GPYC
4730 Shedlock Steve May 24, 2016 May 31, 2020 GREM
10366 Tan Kian Hong May 24, 2016 May 31, 2020 GPEN
5494 Umair Iqbal May 24, 2016 May 31, 2020 GWAPT
2914 Weaver William May 24, 2016 May 31, 2020 GCFE
860 Woodard Christopher May 24, 2016 May 31, 2020 GXPN
2912 Bishop Rob May 23, 2016 May 31, 2020 GCFE
5491 Boon Keng Ng May 23, 2016 May 31, 2020 GWAPT
10364 Chu Yee Tian May 23, 2016 May 31, 2020 GPEN
310 Decker Adam May 23, 2016 May 31, 2020 GMON
931 Elmer Scott May 23, 2016 May 31, 2020 GICSP
448 Erdman Justin May 23, 2016 May 31, 2020 GWEB
471 Ford Jon May 23, 2016 May 31, 2020 GCCC
38771 Halbur Scott May 23, 2016 May 31, 2020 GSEC
9010 Hutchinson Eric May 23, 2016 May 31, 2020 GSLC
27464 Jones Brian May 23, 2016 May 31, 2020 GCIH
10365 Krutar Matthew May 23, 2016 May 31, 2020 GPEN
309 Kwiek Jeremiah May 23, 2016 May 31, 2020 GMON
5492 Larson Justin May 23, 2016 May 31, 2020 GWAPT
307 Lazarescu Mihai May 23, 2016 May 31, 2020 GMON
2911 Martinez II Edwin May 23, 2016 May 31, 2020 GCFE
587 Mitchell Thad May 23, 2016 May 31, 2020 GNFA
4729 Ong Zhi Yuan May 23, 2016 May 31, 2020 GREM
11313 Perkins Kip May 23, 2016 May 31, 2020 GCIA
9008 Petro Paul May 23, 2016 May 31, 2020 GSLC
2782 Sharma Leila May 23, 2016 May 31, 2020 GISF
38772 Smigal Matt May 23, 2016 May 31, 2020 GSEC
27466 Smith Jacob May 23, 2016 May 31, 2020 GCIH
38770 Vestelind Monika May 23, 2016 May 31, 2020 GSEC
2118 Vielhaber Reinhard May 23, 2016 May 31, 2020 GCED
308 Vieyra Marcos May 23, 2016 May 31, 2020 GMON
27465 Volckmann Timothy May 23, 2016 May 31, 2020 GCIH
9009 Williams Keith May 23, 2016 May 31, 2020 GSLC