Certified Professionals: Latest

Certified Professionals:

Showing last 50 professionals

Analyst # Last Name First Name First Certified Expiration Cert
441 Alaparti Jeevan May 22, 2015 May 31, 2019 GMOB
25422 Clark Danny May 22, 2015 May 31, 2019 GCIH
195 Fairchild Mark May 22, 2015 May 31, 2019 GCCC
4944 Lopez Philippe May 22, 2015 May 31, 2019 GWAPT
25421 Rollo Giacomo May 22, 2015 May 31, 2019 GCIH
3052 Tyler Aaron May 22, 2015 May 31, 2019 GCWN
36910 Almuaibid Abdullah May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
4514 Beneke James May 21, 2015 May 31, 2019 GSNA
2324 Blackburn Doc May 21, 2015 May 31, 2019 GISF
2323 Burdelski Steven May 21, 2015 May 31, 2019 GISF
9527 Clouse Lucas May 21, 2015 May 31, 2019 GPEN
219 Crawford Dave May 21, 2015 May 31, 2019 GNFA
36912 Cunnane Justin May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
8700 Davis Erick May 21, 2015 May 31, 2019 GSLC
36916 Decossas Michael May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
4518 Dixon Lesley May 21, 2015 May 31, 2019 GSNA
2238 Dorris Joshua May 21, 2015 May 31, 2019 GCFE
36911 Downing Michael May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
218 Ehret Denis May 21, 2015 May 31, 2019 GNFA
4516 Garcia Joseph May 21, 2015 May 31, 2019 GSNA
10633 Garrett Brooks May 21, 2015 May 31, 2019 GCIA
10634 Glomski Thomas May 21, 2015 May 31, 2019 GCIA
10984 Jhurry Bhoopendra May 21, 2015 May 31, 2019 GCFA
4517 Jones James May 21, 2015 May 31, 2019 GSNA
192 Jupudi Adarsh May 21, 2015 May 31, 2019 GCCC
36914 Kollasch Nicholas May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
4515 Leonard Vladimir May 21, 2015 May 31, 2019 GSNA
194 LHeureux-Stevens Colette May 21, 2015 May 31, 2019 GCCC
2235 Mandhyan Nitai May 21, 2015 May 31, 2019 GCFE
4943 Neise Patrick May 21, 2015 May 31, 2019 GWAPT
2322 Nissila Tapio May 21, 2015 May 31, 2019 GISF
2237 Osborne Heather May 21, 2015 May 31, 2019 GCFE
4942 Perre Domenico May 21, 2015 May 31, 2019 GWAPT
2236 Qaisi Ahmed May 21, 2015 May 31, 2019 GCFE
193 Quiring Debora May 21, 2015 May 31, 2019 GCCC
36915 Sabio Grace May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
36913 Shouse Kurt May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
25419 Shrimpton Peter May 21, 2015 May 31, 2019 GCIH
36909 Smedegaard Torben May 21, 2015 May 31, 2019 GSEC
25420 Thatcher Byron May 21, 2015 May 31, 2019 GCIH
2239 Walsh Brian May 21, 2015 May 31, 2019 GCFE
9522 Booker Elton May 20, 2015 May 31, 2019 GPEN
10983 Boon Leng Ng May 20, 2015 May 31, 2019 GCFA
9524 Bush Terrell May 20, 2015 May 31, 2019 GPEN
36906 Cayouette Serge May 20, 2015 May 31, 2019 GSEC
4289 Cook Justin May 20, 2015 May 31, 2019 GREM
2234 Eckert Jeffrey May 20, 2015 May 31, 2019 GCFE
8697 Filatov Kirill May 20, 2015 May 31, 2019 GSLC
36905 Garland Joseph May 20, 2015 May 31, 2019 GSEC
36907 Harris Justin May 20, 2015 May 31, 2019 GSEC